Stedelijke Harmonie Dockum blij met sponsor Jumbo Dokkum

Jumbo Dokkum maakt het mede mogelijk dat de SHD muziek voor de inwoners van Dokkum en de regio kan blijven maken. De muziekvereniging prijst zich hiermee gelukkig, want in een jaar waarin een lustrum gevierd wordt, is extra geld zeker welkom. In het kader van haar 145- jarig (!) bestaan zal de Stedelijke Harmonie Dockum in december een uniek muziekweekend met een afsluitend concert op 8 december 2019 organiseren. De voorbereidingen hiervoor zijn al in gang gezet. Op een later tijdstip zullen de details bekend worden gemaakt.

Ondertekening van het sponsorcontract door Pieter Stenekes, voorzitter SHD en Titus Vogt, ondernemer Jumbo Dokkum