Algemene informatie

  • Afmeldlijn: Froukje Russchen is de contactpersoon voor het geval je de repetitie niet kunt bijwonen. In geval van verhindering kun je haar, indien mogelijk ruim van te voren, bereiken via 06-12681224 (sms-en of app kan ook) of mailen naar f.russchen@live.nl
  • Email-adres redactie clubblad Stedomaan: stedomaan@gmail.com
  • Email-adres Dieuwke (webmaster en PR): djoek67@gmail.com
  • Schema oud papier ophalen 2024 : zie link hieronder