Jubilarissen gehuldigd tijdens concert

Tijdens ons openingsconcert werden een 3-tal dames naar voren gehaald. Dhr. bij de Leij van de muziekbond OMF was aanwezig en sprak de dames toe. Het bleek dat ze alle drie maar liefst 25 jaar muzikant zijn.

Bowine Willems-van der Weg is als 9 jarig meisje begonnen op de fluit en begon eerst in het jeugdorkest van de vereniging. Ze is onder andere mee geweest met de nog steeds veelbesproken dagjes uit naar Schiermonnikoog. Momenteel zorgt ze er voor dat de leden en donateurs regelmatig ons clubblad De Stedomaan krijgen. Ze mocht een mooie zilveren speld en een oorkonde in ontvangst nemen.

Greet Bilker is op iets latere leeftijd begonnen op de klarinet. Ook via het jeugdorkest in het A-orkest terecht gekomen. Ze heeft een periode in het bestuur zitting gehad en momenteel is ze actief in de lief- en leed commissie. Greet is een trouw lid, bijna altijd aanwezig en speelt enthousiast haar partij mee op de tweede klarinet. Ook zij ontving de zilveren speld met oorkonde uit handen van dhr. bij de Leij.

Susan Postma is begonnen bij het Heerenveens Muziekcorps, later verder gaan spelen bij Da Capo in Leeuwarden en nu alweer 10 jaar bij de Stedelijke Harmonie, in totaal 25 jaar muzikant. Ook zij speelt klarinet. Verder is ze ook erg actief binnen de vereniging. Zo staat ze regelmatig achter op de papierauto en ook bij andere acties en activiteiten is ze van de partij. Ook voor Susan was er de oorkonde en kreeg ze de zilveren speld uitgereikt.

Voorzitter Pieter Stenekes werd ook naar voren gehaald door dhr. bij de Leij, aan hem werd de jubileumoorkonde uitgereikt wegens het 150 jarig bestaan van de vereniging.

vlnr jubilarissen Bowine, Greet, Susan en voorzitter Pieter met de jubileumoorkonde (foto: Saakje Reitsma)