Recensies uit de kranten

Recensie Nieuwjaarsconcert op 5 februari 2023 uit de Nieuwe Dockumer Courant 7 februari 2023
Recensie jubileumconcert 8 december 2019 uit de NDC van 11 december 2019