Deelnemers SHD bij solistenconcours federatie

Zaterdag 3 februari werd het solistenconcours van de gezamenlijke federaties Dongeradeel-oost en Noardeast-Fryslân-west gehouden in ’t Omnium te Dokkum. Voor de Stedelijke Harmonie Dockum deden het duo Johan Kooistra en Hubert Bakker op trombone, en het kwartet Reinette Stenekes, Hubèr Timmermans en Sibe de Valk euphonium en Jochem Leistra op Es-bas mee. Er is van te voren heel intensief gerepeteerd door deze mensen en ze kregen na afloop een verdienstelijk rapport mee van de jury (Biense IJlstra en Ido Gerard Kempenaar). Chapeau voor jullie deelname! We zijn trots op jullie.

Duo Johan en Hubert (foto: Bote Sape Schoorstra)
Kwartet Reinette, Jochem, Sibe en Hubèr – (foto: Bote Sape Schoorstra)