Juryrapporten

Dit zijn de juryrapporten van de federatie van 7 maart 2020. Het verslag van World of Insects heeft Sijtze van der Hoek in de partituur bijgeschreven, deze houden jullie nog te goed. Douwe zal er op de eerstvolgende repetitie ongetwijfeld nog wel op terugkomen.