In memoriam…

Op 28 juni jl. is na een ernstige ziekte overleden ons erelid

Sjoerd Dijkstra

Sjoerd is van grote betekenis geweest voor de Stedelijke Harmonie. In de jaren 2000 t/m 2010 was hij voorzitter van onze vereniging, daarvoor was hij al enige tijd bestuurslid. Hij stond aan de basis van onze grote themaconcerten, eens in de vijf jaar wanneer de harmonie weer een jubileum viert. Zo waren daar de Weense Avond in 1999 en het concert met Maaike Widdershoven in 2009. De cd’s die we in 1999 en 2004 hebben gemaakt waren er zonder zijn inspanning niet gekomen. Ook bij de realisatie van een nieuwe muziektent voor Dokkum heeft Sjoerd een belangrijke rol vervuld. Wij zijn Sjoerd zeer veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij de Stedelijke Harmonie steeds weer op de kaart wist te zetten. In 2010, bij zijn afscheid als voorzitter werd hij door de vereniging tot erelid benoemd. Hij bleef tot het laatst toe betrokken bij het wel en wee van de SHD.

We wensen de familie heel veel sterkte toe bij dit verlies. Wij zullen Sjoerd missen in onze en ‘zijn’ Stedelijke Harmonie Dockum.