Jubileum

Op donderdagavond 28 oktober jl. hield de SHD haar jaarvergadering. Een groot deel van de leden was hierbij aanwezig. Naast de jaarlijks terugkerende punten stond ook het punt “Jubileum” op het programma.

Het bleek dat ons lid en secretaris van het bestuur Karin Neinders al 25 jaar muzikant is. Karin is op latere leeftijd begonnen op de klarinet. Ze heeft les gehad op de muziekschool in Stadskanaal en heeft daar gespeeld bij Phiësta, het bedrijfsorkest van Philips Stadskanaal. Nadat ze naar Friesland kwam is ze via haar partner Harm bij de SHD terecht gekomen waar ze sinds 2011 lid is. Inmiddels was ze geswitcht naar basklarinet. Karin is nu bestuurslid, maar heeft zich hiervoor ook actief ingezet bij de harmonie op het gebied van ledenwerving. Ze is onder andere bij de scholen lang geweest om jeugd te enthousiasmeren voor de muziek. Van onze voorzitter mocht Karin een oorkonde met bijbehorende zilveren speld van de OMF ontvangen, en van de vereniging een mooie bos bloemen.