Nieuwe dirigent SHD

Vanaf september 2022 staat de Stedelijke Harmonie onder leiding van Jeanette Valkema

Jeanette Valkema (’71, Oosthem) groeide op in een huis vol muziek en volgde muzieklessen aan de toenmalige Muziek-en Dansschool voor Sneek eo.

Ze studeerde dwarsfluit bij Marieke Schneemann aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.

Ondertussen woont ze al weer een hele tijd in Oudega SWF, het dorp waar ze opgroeide.

Jeanette is docente fluit, vakleerkracht muziek en docente AMV bij het Kunstencentrum Atrium in Sneek waarbij ze werkzaam is in de gehele Zuidwesthoek van Friesland.

In 2001 werd ze gevraagd om het jeugdorkest van de plaatselijke fanfare EMM te dirigeren; een afslag naar een onbekende weg die haar veel plezier en uitdaging bracht!

Deze nieuwe weg bracht haar bij de fanfares Eensgezindheid Tjerkwerd, Melodia Wijckel en Nij Libben Koudum waar ze al een aantal jaren dirigent is; ook dirigeert ze nog twee jeugdorkesten.

Zelf speelt ze fluit in het orkest Nootstroom, dat mooie projecten realiseert zoals oa in september 2021 de Wadopera Peter Grimes in Paesens Moddergat.

In haar woonplaats geeft ze graag haar muzikale inbreng aan leuke culturele projecten.

Variatie, op verschillende manieren bezig zijn met muziek, contact met leuke mensen, dat zijn de dingen die haar leven veel ‘fleur’ geven en wat ze graag doet.